O nás

Projekt Czech brewery system sro je český výrobce a distributor zařízení určených k profesionální výrobě piva, vína nebo nápojů cider.

Naše společnost vyrábí pivovary od roku 2012 (dříve nazývaný Czech minibreweries Ltd.) Našimi zákazníky jsou pivovary, minipivovary, výrobci isobarických alkoholických nápojů zejména v zemích Evropské unie i v dalších zemích světa. Podívejte se na naše reference…

Naše hlavní priority jsou:

 • Maximální kvalita všech našich produktů a služeb
 • Poctivý přístup k řešení problémů zákazníka
 • Individuální řešení podle potřeb zákazníků
 • Standardní osvědčená řešení pro všechny běžné zákazníky

 


Sedm pilířů kvality společnosti Czech brewery system

Výroba nádrží v naší společnosti Czech brewery system je proces založený na těchto sedmi hlavních pilířích kvality:

 1. Systém - strukturované řízení je klíčem k systematické produkci. Manažer výroby, jehož hlavní funkcí je řízení a koordinace výrobního procesu a nákupu, je na nejvyšší úrovni systému. Technik a technolog připravuje výrobní postupy pro všechny jednotlivé produkty a operace a dohlíží na přísné dodržování těchto postupů každým pracovníkem a každým produktem. Výrobní proces je rozdělen do několika desítek operací. Pro každou výrobní operaci je vytvořen závazný výrobní proces. Za provedení každé výrobní operace je odpovědný konkrétní vedoucí.
 2. Normy - Náš manažerský tým zajišťuje, že všechny produkty a výrobní procesy jsou vždy v souladu s evropskými standardy. Zejména výroba tlakových nádob, včetně nejvíce vyráběných fermentačních nádrží, nádrží na zrání piva, ležáckých nádrží nebo jiných tlakových nádrží na pivo, musí odpovídat evropské směrnici PED 97/23 / ES a evropské normě EN 13445.
 3. Inspekce - Kontrola kritických bodů a parametrů produktu zpracovaných odpovědným kontrolním pracovníkem se provádí po dokončení každé výrobní operace. Pokud správce zjistí, že výrobek nebo díl není ve shodě s výrobními výkresy nebo jeho kvalita nesplňuje požadované parametry, nepovolí další výrobní operaci, dokud produkt nedosáhne všech specifikovaných parametrů.
 4. Motivace - Všichni zaměstnanci podílející se na tvorbě produktu (nejen nádrže na pivovar) jsou motivováni k dodržování zásad výrobního procesu. Ať už se jedná o vedoucího, svářeče nebo zámečníka, každý pracovník má jasně definovanou odpovědnost za produktovou část nebo konkrétní prováděnou operaci. Mzda pracovníka je přímo úměrná dodané kvalitě a nepřímo úměrná spotřebovaným výrobním prostředkům (pracovní doba, materiály, energie…)
 5. Účinnost - Neustále optimalizujeme výrobní proces všech typů pivních tanků a jednotlivé výrobní operace, abychom maximalizovali efektivitu výroby. Významnou část zisku reinvestujeme do nákupu nových výrobních strojů a nástrojů, které dále zvyšují efektivitu výroby. Díky tomu dosahujeme stále nižších výrobních nákladů, které se odrážejí v příznivých prodejních cenách našich pivních tanků.
 6. Stabilita - Více než ostatní výrobci děláme hodně pro to, aby naši pracovníci byli rádi, že pracují pro naši společnost a aby se ve svém pracovním prostředí cítili dobře. Dodržování všech příslušných bezpečnostních předpisů, zejména ochrany pracovníků při práci, je pro nás samozřejmostí. Rovněž přísně dodržujeme všechny zákonné předpisy o zákonné pracovní době, používání kvalitních ochranných pomůcek, pravidelné lékařské prohlídky a školení bezpečnosti práce. Díky tomuto přístupu se naše společnost potýká s fluktuacemi zaměstnanců na minimum, přičemž stabilita pracovního týmu významně přispívá k udržování a prohlubování firemního know-how.
 7. Kvalita - Vysoké kvality našich produktů v souladu s požadavky zákazníků nebylo možné dosáhnout bez dodržení všech ostatních pilířů. Konečným produktem s plně srovnatelnou kvalitou a produkty nejlepších světových výrobců pivovarských tanků je kombinace systematického přístupu, normativních předpisů, kontroly, motivace zaměstnanců a stability pracovního týmu, efektivního výrobního procesu a dodržování všech bezpečnostních zásad .

Doporučujeme: Jak vyrábíme pivovarské nádrže ve společnosti Czech brewery system s.r.o.