Loại bể

Loại bể

Chúng tôi là một nhà sản xuất Séc của tất cả các loại bia sản xuất xe tăng Chúng tôi là một

Thêm thông tin về ...
Bể bộ

Bể bộ

Bộ thùng bia và hệ thống làm mát. Chúng tôi cung cấp một bộ cấu hình sẵn hoàn chỉnh

Thêm thông tin về ...
Phụ kiện

Phụ kiện

Phụ tùng thùng bia và các thiết bị phụ trợ để làm sạch và khử trùng

Thêm thông tin về ...
Dịch vụ

Dịch vụ

Lắp ráp bia bia, hiện đại hóa công nghệ lên men,

Thêm thông tin về ...